Regulmin serwisu

1.Definicje:

Serwis - strona internetowa pod adresem: www.kebene.pl

Użytkownik - osoba odwiedziająca serwis internetowy www.kebene.pl

Właścicielem serwisu internetowego pod adresem www.kebene.pl jest firma Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o a SUN PHARMA company, z siedzibą przy ul. Kubickiego 11 w Warszawie (02-954) wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejenowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066017, kapitał zakładowy wpełni opłacony 4.291.000 PLN, NIP 526-17-22-947, zwana dalel "Ranbaxy".

2. Treści, loga oraz wszelkie inne materiały zamieszczone w Serwisie są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie przepisów dotyczących prawa własności intelektualnej w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.)

3. Żadna część Serwisu nie może być zwielokrotniana, drukowana, kopiowana, publikowana lub w inny sposób publicznie wykorzystywana bez uprzedniej, pisemniej zgody Właściciela Serwisu.

4. Nazwy handlowe umieszczone w nieniejszym Serwisie mogą być znakami towarowymi i podlegają wtedy ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej(tekst jednolity z 2017 r., poz. 776), zaś jakiekolwiek ich wykorzystanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą ich właściciela.

5. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Właściciela serwisu internetowego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

6. Zadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, sprzedaży jakiegokolwiek z prezentowanych produktów.

7. Jakiekolwiek wykorzystanie produktu lub produktów prezentowanych w Serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub specjalistą, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii i leczenia.

8. Informacje, jakie mogą pojawić się w Serwisie, dotyczace różnych problemów zdrowotnych, medycznych, informacje na temat leczenia mają charakter wyłącnie informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Niedozwolone jet ich wykorzystywanie do stawiania diagnozy lkarskiej w przypadku jakiejkolwiek choroby czy problemu zdrowotnegom ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych w Serwisie. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

9. Ranbaxy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Serwisu oraz modyfikacji zamieszczonych informacji w każdym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

10. Ranbaxy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Serwisu oraz za działania osób trzecich, jak również szkody powstałe w związaku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na stronach Serwisu, a także wywołane błedami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.

Nasza wytryna stosuje pliki "Cookies". W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych użytkowników, stosujemy narzędzia do zbierania danych. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących tych narzędzi. Więcej informacji w sekcji Polityka Cookies.

Ok, rozumiem